DOBRO DOŠLI!!

EUROPEAN WALKING TOUR je projekt financiran iz programa Erasmus+, s trajanjem od siječnja 2019. do kraja 2020. godine.

Na ovim mrežnim stranicama ćete pronaći informacije o organiziranim događanjima i resursima razvijenima u okviru projekta. 

Što je European Walking Tour ...

Projekt “European Walking Tour” je oblik malog suradničkog partnerstva sa svrhom kreiranja jednostavnog i praktičnog načina osvješćivanja građana o važnosti tjelesne aktivnosti, s posebnim fokusom na dodatno razvijanje vještina. Korak po korak, cilj je ohrabriti građane da se priklone zdravijem životnom stilu, vode brigu o svojem zdravlju, obraćajući pozornost na hranu koju konzumiraju i količinu vježbe koju prakticiraju. Pored toga, projekt želi promovirati mogućnosti pristupa besplatnom bavljenju sportom i rekreacijom, s ciljem minimiziranja virtualnog života kojeg ljudi danas žive koristeći elektronske uređaje te spajanja s prirodom i sportom u poznatom okruženju.

 

Read more

Projektni partneris

Upoznajte projektne partnere