dobrodošli!

Projekt  EUROPEAN WALKING TOUR  je  partnersko sodelovanje štirih partnerjev pod okriljem programa Erasmus + z namenom spodbujanja športne in telesne dejavnosti z enakimi možnostmi vključevanja za vse.

Cilj projekta je, da se ljudje ločijo od virtualnega življenja in se povežejo z naravo ter da se prebivalce postopoma spodbudi k bolj zdravemu načinu življenja. V vseh državah partnericah bodo sočasno potekali mesečni pohodi za vso družino. Na spletnih straneh bodo na razpolago primeri jedilnikov za različne starostne in ciljne skupine ter videi z napotki za pripravo bolj zdravih obrokov.

Projekt bo potekal istočasno v 4 evropskih državah: Portugalski, Finski, Hrvaški in Sloveniji.

Partnerji v projektu:

Read more

Project partners

Learn more about the organisations involved in this project